Никола Янакиев Златев и наговият принос към историята на музикалното дело във Велико Търново. – Музикални хоризонти, 1997, 5, 6, с. 119-121. Print ISSN 1310-0076


Николова, Илияна (1997) Никола Янакиев Златев и наговият принос към историята на музикалното дело във Велико Търново. – Музикални хоризонти, 1997, 5, 6, с. 119-121. Print ISSN 1310-0076


 Показва музикалния талант на видния великотърновски общественик Никола Янакиев Златев, роден през 1843 г. В тогавашните условия той допринася за изграждане на определени музикални традиции в гр. В. Търново, като съумява да внесе промяна в музикалното битие на града, превръщайки своя дом в културно средище.
  Статия
 -
 Издадено
  1618
 Илияна Николова

1. Радев, Иван. История на Велико Търново ХVIII – ХIХ век. В. Търново, Слово, 2000, ISBN 954 439 674-8 с. 630

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/