Велико Търново в българската музика. съст. Илияна Николова В. Търново: Астарта, 2004, 120 с. ISBN 954-8324-31-2 COBISS.BG-ID 1042258404


Николова, Илияна (2004) Велико Търново в българската музика. съст. Илияна Николова В. Търново: Астарта, 2004, 120 с. ISBN 954-8324-31-2 COBISS.BG-ID 1042258404


 Съдържа 24 предимно хорови песни, посветени на град Велико Търново.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 -
 Издадено
  1617
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/