Показателните местоимения за лица в стиловете на българския език


Илиева, Мария (2009) Показателните местоимения за лица в стиловете на българския език Словото е отражение на живота. Oratio vitae simulacrum. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Отг. ред. Стоян Буров, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, 124 – 139. ISBN 978-954-524-693-7 COBISS.BG-ID 1230259940


 Статията разглежда разпределението на едни от най-употребяваните местоимения - показателните за лица, във функционалните стилове, като се стига до извод за различната им функционална значимост.
  Статия
 функционални стилове, показателни местоимения


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16160
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/