“Във всеки концерт свирехме и творба от български автор”. – Музикални хоризонти, 1997, 3, 4, с. 108-109. Print ISSN 1310-0076


Николова, Илияна (1997) “Във всеки концерт свирехме и творба от български автор”. – Музикални хоризонти, 1997, 3, 4, с. 108-109. Print ISSN 1310-0076


 Представя биографията и творческия път на музикалния деятел Стефан Магнев, роден във Велико Търново, по повод деветдесетата му годишнина.
  Статия
 -
 Издадено
  1616
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/