Лекторатът – притегателен образователен и културен център (интервю с доц. д-р Мария Илиева [Lectureship – attractive educational and cultural center (Interview with Assos. Prof. Dr. Maria Ilieva] Мая Падешка / Maya Padeshka


Илиева, Мария (2014) Лекторатът – притегателен образователен и културен център (интервю с доц. д-р Мария Илиева [Lectureship – attractive educational and cultural center (Interview with Assos. Prof. Dr. Maria Ilieva] Мая Падешка / Maya Padeshka Български език и литература. 2014, кн.1, 63-70. ISSN 0323–9519 Лекторатите – български културни територии по света. Аз-Буки:София, 2015, 81-88. ISBN 978–619–7065–04–6. COBISS.BG-ID 1120425188


 В интервюто се обсъждат проблемите на задграничната българистика, анализира се ситуацията в един от най-старите лекторати по български език - в Ягелонския университет в Краков, Полша.
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16159
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/