Местоимения и табу


Илиева, Мария (2003) Местоимения и табу Стил. Београд – Баньалука 2003, № 2, 273 – 281. ISSN 1451-3145


 Статията разглежда въпроса за табуто като компонент на българската езикова картина на света. Интерпретира се евфеминистичната употреба на местоименията. Стига се до заключението, че евфемизацията като последица от табуто разграничава книжовно от некнижовно в езика.
  Статия
 табу, евфемизъм, езикова картина на света, местоимения


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16156
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/