Къде съм Аз в стиловете на българския език


Илиева, Мария (2008) Къде съм Аз в стиловете на българския език Bulgaristica – Studia et Argumenta. Festschrift für Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Sigrun Comati. München, Verlag Otto Sagner, 2008, 152 – 161. ISBN 978-3-86688-031-3


 Статията анализира употребите на личните и притежателните местоимения за първо лице в стиловете на българския език, като се открива връзка на разпределението на употребите с опозицията официално/ неофициално. Описват се нерегистрирани в речниците терминологични употреби.
  Статия
 семиологични опозиции, функционални стилове, местоимения


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16155
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/