Местоименията в стиловете на българския език


Илиева, Мария (2011) Местоименията в стиловете на българския език Stylistyka. Integracja w stylistyce. XX, 2011, 381-396. ISSN 1230-2287


 Статията анализира статистическото представяне на местоименията във функционалните стилове на българския език и описва специфични разговорни местоименни употреби.
  Статия
 функционален стил, местоимения, книжовно-разговорна реч


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16153
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/