Музикалното обучение в Петропавловския манастир около Освобождението. – В: Научни трудове на Висше военно общовойсково училище “Васил Левски”. В. Търново: 1997, 55, с.133-136. ISSN 0861-0312


Николова, Илияна (1997) Музикалното обучение в Петропавловския манастир около Освобождението. – В: Научни трудове на Висше военно общовойсково училище “Васил Левски”. В. Търново: 1997, 55, с.133-136. ISSN 0861-0312


 Откритото през 1874 г. богословско училище с четиригодишен курс на обучение има за цел създаването на гласовити певци. Откроява се като център, където певческото изкуство има трайно присъствие. Музикалното обучение за нуждите на църквата прераства в концертни изяви на възпитаниците на Петропавловския манастир, с които те присъстват активно в музикалното битие на Велико Търново.
  Доклад
 -
 Издадено
  1614
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/