Костова, Росина. Манастирът “на Мостич” и въпросът за манастирите, основани от частни лица в България през Х в. // Известия на Археологическия институт.


Костова, Росина (2006) Костова, Росина. Манастирът “на Мостич” и въпросът за манастирите, основани от частни лица в България през Х в. // Известия на Археологическия институт. София : Археологическия институт с музей, 2006, XXXIX, с. 271-287. ISSN 0323-9535


 
  Статия
 
 Издадено
  16139
 Росина Костова

1. 1. Попконстантинов, Казимир. Бронзов печат с надпис на гръцки от „Манастира на Георги синкел български“ в Преслав // Realia Byzantino-Balcanica : Сборник в чест на 60 годишнината на проф. дин Христо Матанов. София : Център за изследване на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2014, с. 240-258, ISBN 978-954-378-118-8

2. 2. Попконстантинов, Казимир, Анна-Мария Тотоманова. Епохата на цар Самуил : Език и писменост. София : Аакадемично издателство "Проф. Марин Дринов", 2014. ISBN 978-954-322-810-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/