Kostova, Rossina. St Kliment of Ohrid and his monastery : Some more archaeology of the written evidence // Studia Balcanica. 25 : Византия, Балканите, Европа : Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова / Васил Гюзелев и др.


Костова, Росина (2006) Kostova, Rossina. St Kliment of Ohrid and his monastery : Some more archaeology of the written evidence // Studia Balcanica. 25 : Византия, Балканите, Европа : Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова / Васил Гюзелев и др. София : Институт по балканистика, 2006, с. 593-605. ISBN 10: 954-91085-5-4


 
  Статия
 
 Издадено
  16137
 Росина Костова

1. 1. Пентковский, Алексей М. К истории славянского богослужения визнатийского обряда в начальный период (кон. IX – нач. Х в.) : Addenda et corrigenda // Богословские труды – Москва: Издатлеьство Московский Патриархии Русской Православной Церкви, 2015, вып. 46, с. 117-147 ISBN 978–5–88017–546–8

2. 2.Leszka Mirosław J., Kirił Marinow. Carstwo Bułgarskie : polityka – społeczeństvo – gospodarka – kultura 866-971. Warszawa : Wydawnictwo Nukowe PWN SA, 2015. ISBN 978-83-01-18224-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/