За вота на недоверие и вота на доверие към Правителството в българския конституционен модел.


Киров, Пламен (2011) За вота на недоверие и вота на доверие към Правителството в българския конституционен модел. В: Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. Материали от научна конференция. София: Софи-Р, 2011, с. 282-299. ISBN 978-954-961560-9; COBISS.BG-ID 1238804964 - 2011


 Разглежда процедурната специфика на вота на недоверие и вота на доверие в българския конституционен модел.
  Статия
 вот на доверие, вот на недоверие
 Издадено
  16132
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/