Съвременни предизвикателства към представителното управление


Киров, Пламен (2010) Съвременни предизвикателства към представителното управление Сборник „Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм“, том 2,


 Отчита съвременните особености на представителното управление.
  Статия
 парламент, представително управление
 Издадено
  16130
 Пламен Киров

1. Цитирана в: Пенова, Пл. „Конституционни гаранции на правото на местно самоуправление.“ -В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, с. 353.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/