Съвременни предизвикателства към представителното управление


Киров, Пламен (2010) Съвременни предизвикателства към представителното управление Сборник „Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм“, том 2,


 Отчита съвременните особености на представителното управление.
  Статия
 парламент, представително управление
 Издадено
  16130
 Пламен Киров

1. Пенова, Пл. Конституционни гаранции на правото на местно самоуправление. – В: Конституционни изследвания 2012–2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014. ISBN 978-954-07-3786-7; COBISS.BG-ID 1269043684 Цит. с. 353

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/