Към проблема за възприемане на музика в началната училищна възраст. – Педагогически алманах, 1996, 1, 2, с. 211-215. ISSN 1310‐358X


Николова, Илияна (1996) Към проблема за възприемане на музика в началната училищна възраст. – Педагогически алманах, 1996, 1, 2, с. 211-215. ISSN 1310‐358X


 Статията представя данни от изследване с основна задача установяване степента на усвояване на музикалните творби от учениците в началното училище. Изясняват се предпоставките за резултатно провеждане на възприемателната дейност.
  Статия
 
 Издадено
  1613
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/