1. Конституиране на представителното управление в България


Киров, Пламен (2015) 1. Конституиране на представителното управление в България С. Сиела, 2015, 566 с. ISBN 978-954-28-1661-4


 Разглежда парламентарното управление в страната.
  Монография
 парламент, държавна власт
 Издадено
  16126
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/