Омбудсманът и медиацията като способи за осъществяване а посредничество


Орманджиев, Христо (2016) Омбудсманът и медиацията като способи за осъществяване а посредничество Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, стр.283-295, ISBN 978-619-208-072-3


 Разглежда способите за осъществвяне на посредничество
  Статия
 медиация, омбудсман
 Издадено
  16125
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/