За някои специализирани омбудсмани в Република България като способ за защита правата на гражданите


Орманджиев, Христо (2016) За някои специализирани омбудсмани в Република България като способ за защита правата на гражданите Сборник от Юбилейна международна научна конференция по случай 25-годишнината на ЮФ на тема „ Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право”,проведена на 06-07.10.2016 г., стр 200-210, ISBN 978-619-208-118-8;


 Разглежда допустимостта и видовото разнообразие на омбудсманите в България.
  Статия
 академичен омбудсман, статут
 Издадено
  16124
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/