Специализирани омбудсмани в България – енергиен омбудсман


Орманджиев, Христо (2016) Специализирани омбудсмани в България – енергиен омбудсман Сборник от международна научно-практическа конференция „Развитие на правното регулиране през XXI век – тенденции и перспективи” в Белгородски държавен университет


 Разглежда статутът на енергийния омбудсман.
  Статия
 енергиен омбудсман, услуги
 Издадено
  16122
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/