Промените в Конституцията от 1991 година – правни възможности и процедурна специфика


Орманджиев, Христо (0) Промените в Конституцията от 1991 година – правни възможности и процедурна специфика Сборник от конференция на тема:”Промените в Юлската конституция – възможни и необходими”,С, Унив. изд. "Св. Климент Охридски" .


 Проследява процедурната специфика на конституционните изменения
  Доклад
 процедура, специфика
 Издадено
  16120
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/