Конституционните ревизии в съдебната власт в периода 2003-2006 година


Орманджиев, Христо (0) Конституционните ревизии в съдебната власт в периода 2003-2006 година Сборник от конференция на тема: „Двадесет години Юлска Конституция – равносметката от Конституционните ревизии”,С, Унив. изд. "Св. Климент Охридски";


 Проследява ревизиите в българската Конституция от 1991 година
  Доклад
 ревизия, Конституция
 Издадено
  16119
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/