Някои нови законодателни решения в Конституцията от 1991 година


Орманджиев, Христо (0) Някои нови законодателни решения в Конституцията от 1991 година Сборник от конференция на тема: „Двадесет години Юлска конституция – проблеми и предизвикателства на теоретичния фундамент,С, Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ;


 Отчитат се новите решения в Конституцията от 1991 година
  Доклад
 Конституционен съд, Висш съдебен съвет
 Издадено
  16118
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/