Националният референдум в българския конституционен и политически модел


Орманджиев, Христо (2010) Националният референдум в българския конституционен и политически модел Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, т.II, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010,ISBN 978-954-07-3073-8-29


 Проследява ролята на референдума като форма на пряка участие на гражданите в осъществяването на държавната власт.
  Статия
 национален референдум, Конституция
 Издадено
  16117
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/