Учредителната власт и Българският конституционализъм


Орманджиев, Христо (2009) Учредителната власт и Българският конституционализъм 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 1. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 55-74. (Науч. ред. и въведение: …), ISBN 978-954-07-28-45-2.


 Посветена е на развитието на българския конституционализъм и начина, по който то се реализира.
  Доклад
 учредителна власт, закон, парламент.
 Издадено
  16116
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/