Относно някои законови правомощия и обществени инициативи на омбудсмана


Орманджиев, Христо (2015) Относно някои законови правомощия и обществени инициативи на омбудсмана сп. De jure, бр.2,ISSN: 13142593


 Разглежда обществената дейност аомбудсмана.
  Статия
 омбудсман, закон
 Издадено
  16115
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/