Принципи на организация на местния омбудсман в България


Орманджиев, Христо (2015) Принципи на организация на местния омбудсман в България Международна научна конференция „Електронно правителство в регионите: проблеми и перспективи”, Белово, Русия, ISBN 978-619-208-011-2


 Изяснява принципите на действие на местния омбудсман в България.
  Статия
 местен омбудсман, обществен посредник, закон
 Издадено
  16114
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/