Бележки по един несбъднат законопроект или възможности за въвеждане на детски омбудсман в България


Орманджиев, Христо (2012) Бележки по един несбъднат законопроект или възможности за въвеждане на детски омбудсман в България списание „De jure”, бр. 1/2012 година, ISSN: 2367-8410


 Разглежда законодателните усилия за въвеждане на детски омбудсман в България
  Статия
 детски омбудсман,законопроект
 Издадено
  16112
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/