Принципи в организацията и дейността на омбудсмана


Орманджиев, Христо (0) Принципи в организацията и дейността на омбудсмана Сборник от научна конференция: „Двадесет години Юлска конституция – тенденции в конституционната и парламентарната практика, С, Унив. изд. "Св. Климент Охридски"


 Разглежда основните принципи в организацията и дейността на омбудсмана.
  Доклад
 принципи, омбудсман, дейност


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16111
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/