Институционализирането на омбудсмана като тенденция в развитието на съвременния европейски конституционализъм


Орманджиев, Христо (2010) Институционализирането на омбудсмана като тенденция в развитието на съвременния европейски конституционализъм Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Т. 1. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 241-266 (Състав. и предг.: ...), ISBN 978-954-07-3048-6 (т.1)


 Разглежда развитието на институцията омбудсман
  Статия
 омбудсман, закон, статут
 Издадено
  16110
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/