Правен статут на омбудсмана – законопроекти и конституционна регламентация


Орманджиев, Христо (2009) Правен статут на омбудсмана – законопроекти и конституционна регламентация Науч. ред. и въведение: Пламен Киров. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 2. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 320 с., ISBN 978-954-07-2851-3.


 Разглежда правното положение на омбудсмана съгласно българското законодателство
  Доклад
 омбудсман, правомощие


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16109
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/