Правомощието на Омбудсмана по чл.150, ал.3 от Конституцията


Орманджиев, Христо (2008) Правомощието на Омбудсмана по чл.150, ал.3 от Конституцията сп. „Общество и право”, бр. 4/2008 г., стр. 71-82, ISSN 0204-85-23.


 Разглежда въпроса за възможността на Омбудсмана да сезира КС.
  Статия
 правомощие, омбудсман, Конституционен съд
 Издадено
  16108
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/