Костова, Росина. “Манастирската болница” в местността Аврадака, Преслав в светлината на византийските типици // Преслав. 6.


Костова, Росина (2004) Костова, Росина. “Манастирската болница” в местността Аврадака, Преслав в светлината на византийските типици // Преслав. 6. София : Академично издателство "Марин Дринов", 2004, с. 126-143. ISBN 954-322-022-6


 
  Статия
 
 Издадено
  16101
 Росина Костова

1. 1. Гергова Яна. Култът към светци безсребърници в България : Образи, вярвания и ритуални практики - София : Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, 2015. ISBN 978-619-176-046-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/