Дисертационен труд на тема: Музикална култура на Велико Търново от Възраждането до наши дни - Велико Търново 2006


Николова, Илияна (2006) Дисертационен труд на тема: Музикална култура на Велико Търново от Възраждането до наши дни - Велико Търново 2006 -


 Историко-теоретично изследване
  Дисертация
 -
 Непубликувано
  1610
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/