Костова, Росина. Още веднъж за кръстовидната сграда в манастира “Тузлалъка”, Преслав // Епохи : Историческо списание.


Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Още веднъж за кръстовидната сграда в манастира “Тузлалъка”, Преслав // Епохи : Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003 (1998), 3-4, с. 91-111. ISSN 1310-2141


 
  Статия
 
 Издадено
  16098
 Росина Костова

2. 2. Kalkandjieva, Daniela. Monasticism in Bulgaria // Monasticism in Eastern Europe and the Former Soviet Republics / Ines Angeli Murzaku. - London, New York: Routledge, 2016, p. 19-42. ISBN 978 -0-415-81959-6

1. 1. Magdalino Paul. The Byzantine Antecedents of the Round Church at Preslav // Проблеми на изкуството - София : Институт за изселдване на изкуствата, 2012, 2 с. 3-5, ISSN 0032-9371

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/