Костова, Росина. Скалният манастир при Басараби, Северна Добруджа : Някои проблеми на интерпретацията // Българите в Северното Причерноморие. 7.


Костова, Росина (2000) Костова, Росина. Скалният манастир при Басараби, Северна Добруджа : Някои проблеми на интерпретацията // Българите в Северното Причерноморие. 7. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, с. 131-153. ISBN 954 524 088 - 1


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  16089
 Росина Костова

1. 1. Leszka Mirosław J., Kirił Marinow. Carstwo Bułgarskie : polityka – społeczeństvo – gospodarka – kultura 866-971. Warszawa : Wydawnictwo Nukowe PWN SA, 2015. ISBN 978-83-01-18224-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/