Žánrové parametre evanjelia


Звалена, Елеонора (2009) Žánrové parametre evanjelia In Varia XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov konaného 8. – 10. 11. 2006 v Častej – Papierničke. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave


 
  Статия
 Евангелие, жанр
 Издадено
  16074
 Елеонора Звалена

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/