Dve strany horizontu Karola Bendžalu.


Звалена, Елеонора (2008) Dve strany horizontu Karola Bendžalu. In Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Literárnovedný zborník 28. Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie, konanej v dňoch 20. – 21. mája 2008. Ed. A. Valcerová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov


 
  Студия
 Словакия - Австралия междукултурните влияния
 Издадено
  16071
 Елеонора Звалена

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/