Кратка музикална история на Велико Търново. В. Търново: Фабер, 2000, 150 с. ISBN 954-9541-72-4


Николова, Илияна (2000) Кратка музикална история на Велико Търново. В. Търново: Фабер, 2000, 150 с. ISBN 954-9541-72-4


 За първи път се представя музикалния живот във Велико Търново от далечното минало до наши дни. Събитията и фактите от музикалния бит са тематично и хронологично разгледани. Те са резултат от дейността на културно-просветни институти, дружества, организации, личности.
  Книга
 -
 Издадено
  1607
 Илияна Николова

4. Възрожденецът Никола Златев. – под общата редакция на академик Иван Радев. В. Търново: Веста, 2011, с. 10. ISBN 978-954-92002-8-7 COBISS.BG-ID 1237470948

3. Ръцев, Георги. Популярната музика във Велико Търново. В. Търново: Фабер, 2010, ISBN 978-954-400-272-5 COBISS.BG-ID 1233908964 с. 8, 9, 20, 21, 31, 82

2. Налбантова, Елена. История на катедралния храм Рождество Пресветия богородици. Военно издателство, 2009, ISBN 978-954-509-421-7 с. 45, 47, 52, 92 COBISS.BG-ID 1231266020

1. Радев, Иван. История на Велико Търново ХVIII – ХIХ век. В. Търново: Слово, 2000, ISBN 954 439 674-8 COBISS.BG-ID 1036439012 с. 622

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/