Štylistické dimenzie prívlastku v opisnom slohovom postupe biblického textu.


Звалена, Елеонора (2007) Štylistické dimenzie prívlastku v opisnom slohovom postupe biblického textu. In Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 13. Ed. Ľ. Sičáková – Ľ. Liptáková – B. Hlebová. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov


 
  Статия
 стилистика, прилагателно, описателен процес писане, библейски текст
 Издадено
  16067
 Елеонора Звалена

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/