„Давид пророчества за възкресението" – от псалмодия до миниатюрата”


Йорданов, Даниел (2016) „Давид пророчества за възкресението" – от псалмодия до миниатюрата” Свещеното Писание в църковното предание (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ «Св. св. Кирил и Методий») С., 2016, с.171-185.


 
  Доклад
 
 Издадено
  16063
 Даниел Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/