Българският език. Какво трябва да знаем за него в 1. и 2. клас. Велико Търново: Слово, 1994, 72 с. ISBN 954 439 285-8


Йорданова, Даниела (1994) Българският език. Какво трябва да знаем за него в 1. и 2. клас. Велико Търново: Слово, 1994, 72 с. ISBN 954 439 285-8 Велико Търново, издателство "Слово" (с. 72). ISBN 954 439 285-8


 Учебното помагало е предназначено за самостоятелна работа на учениците от 1. и 2. клас. Предлага се система от упражнения: текстове за редактиране, тестове, задачи за самостоятелна работа, диктовки.
  Учебник / Учебно помагало
 Български език, знаем, първи и втори клас
 Издадено
  16062
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/