Българският език. Какво трябва да знаем за него в 3. и 4. клас. Велико Търново: Слово, 1994, 117 с. ISBN 954 439 286-6


Йорданова, Даниела (1994) Българският език. Какво трябва да знаем за него в 3. и 4. клас. Велико Търново: Слово, 1994, 117 с. ISBN 954 439 286-6 Велико Търново, издателство "Слово" (с. 117) ISBN 954 439 286-6


 Учебното помагало е предназначено за самостоятелна работа на учениците в 3. и 4. клас. Предлагат се система от упражнения: текстове за редактиране, тестове, задачи за самостоятелна рабона, диктовки.
  Учебник / Учебно помагало
 Български език, знаем, трети и четвърти клас
 Издадено
  16061
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/