Родителска грамотност. За здравето, отглеждането и възпитанието на детето. В. Търново, Астарта, 2003, 207 с., ISBN 954-8324-25-3 Cobiss.BG-ID 1041345764


Кръстева, Антония (2003) Родителска грамотност. За здравето, отглеждането и възпитанието на детето. В. Търново, Астарта, 2003, 207 с., ISBN 954-8324-25-3 Cobiss.BG-ID 1041345764 Астарта, В. Търново, Cobiss.BG-ID 1041345764


 Монографията е нестандартно представяне на многообразието на семейните взаимоотношения, устремени към формирането на здрава и пълноценна личност. Книгата е едно предизвикателство, целящо подхранването и поддържането на духовното здраве на семейството.
  Монография
 родителска грамотност
 Издадено
  1606
 Антония Кръстева

7. Doncheva, J., I. Ilieva. Practical and applied aspect of motivation role for game and physical activity in transition between preschool and schoolage. Activities in Physical Education and Sport. 2015, Vol.5, No 2.

6. Дончева, Ю. Консолидиращите функции на българските фолклорни игрив предучилищна възраст (189 игри и броилки с вариантите им). Печатна база при Русенски университет, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2014 с. 37, ISBN 978-619-7071-84-9 COBISS.BG-ID 1266657508

5. Костова, П. Ценностно формиране и развитие на децата. Теоретични и управленски аспекти. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 279, ISBN: 978-954-524-710-1 (в литература)

4. Петкова, Д. Тийнейджърът вкъщи – това не е шега. Книга за родители на подрастващи. В. Търново, Фабер, с. 118, ISBN: 987-954-775-757-8 (в литература)

2. Попов, Т. и др. Педагогика. Теория на обучението и дидактика. ІІ част. “Топографика” ООД, С., с. 474, ISBN: 954-82-88-07-4 (ч.2) (литература)

3. Проданов, Г. Педагогическа сексология. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, с. 168, ISBN: 954-524-495-Х (в литература)

1. Проданов, Г. Хигиена и здравно възпитание. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2004, с. 217, ISBN: 954-524-416-Х (в литература)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/