Палитра на идентичностите в процеса на евроинтеграция (Случаят „Сатовча”) – В: Дечева М. съст.Динамика на националната идентичност и транснационални идентичности в процеса на евроинтеграция, Парадигма, София, 357 – 380


Карамихова, Маргарита (2008) Палитра на идентичностите в процеса на евроинтеграция (Случаят „Сатовча”) – В: Дечева М. съст.Динамика на националната идентичност и транснационални идентичности в процеса на евроинтеграция, Парадигма, София, 357 – 380 С.


 Изследване на динамиката на идентичността на малцинствена група в миграционна ситуация.
  Статия
 миграции, ислям, идентичност
 Издадено
  16057
 Маргарита Карамихова

1. Дечева М. 2013 Динамика на миграционните процеси от България към Испания в края на ХХ и началото на XXI век – В: Маева М., Захова С. Съст. „Етнография на миграциите. Българите в Средиземноморието”, Парадигма, София, с. 35 – 65

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/