Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в началото на XXI век. София: МЦИМКВ, 2003,304 с. ISBN 954-8872-49-8; COBISS.BG-ID: 1042157540


Карамихова, Маргарита (2003) Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в началото на XXI век. София: МЦИМКВ, 2003,304 с. ISBN 954-8872-49-8; COBISS.BG-ID: 1042157540 София


 Съставител на сборник студии, изследващи миграционните нагласи в Родопите.
  Книга
 миграции, малцинства, ислям
 Издадено
  16055
 Маргарита Карамихова

5. Николай АРЕТОВ НОВАТА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ОТВЪД КАЛОТИНА.„O RB IS LING UARUM“, VO LUME 16, ISSU E 2, 105-111

4. Rachko Popov Bulgarian Ethnology in the Transition Period. ETHNOLOGIA BULGARICA. Yearbook of Bulgarian Ethnology and Folklore V/2017,3-15

2. Дечева М. 2013. Динамика на миграционните процеси от България към Испания в края на ХХ и началото на XXI век – В: Маева М., Захова С. Съст. „Етнография на миграциите. Българите в Средиземноморието”, Парадигма, София, с. 35 – 65

3. Славкова, М. 2013, Специалисти и гурбетчии в Португалия - В: Маева М., Захова С. Съст. „Етнография на миграциите. Българите в Средиземноморието”, Парадигма, София, с. 204 – 236

1. Димитрова, Т. Паметта за социализма сред първо поколение български емигранти в Гърция – В: Българска етнология, 2011, кн.1, стр.60-73; ISSN: 1310‐5213

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/