“Emigration from the Rhodopi Mountain: A New Phenomenon or a Temporary Response in a Time of Crisis. In Living There, Dreaming Here: Emigrational Attitudes in the Beginning of 21st Century. Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations,


Карамихова, Маргарита (2003) “Emigration from the Rhodopi Mountain: A New Phenomenon or a Temporary Response in a Time of Crisis. In Living There, Dreaming Here: Emigrational Attitudes in the Beginning of 21st Century. Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, С.


 Изследване на миграционните нагласи на малцинствата в Родопите
  Студия
 малцинства, миграции
 Издадено
  16054
 Маргарита Карамихова

2. Ekaterina Grigorova. When Migration Seems Impossible http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0CHEQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Feprints.nbu.bg%2F1846%2F2%2FEGrigorova_presentation_final-text.doc&ei=6GQ6U_HWFcHmywPD2ILgBg&usg=AFQjCNGWRqORXMLHGf1ek83DOGGJR27jtQ&sig2=_ew5-7O3UgrvGgqgdjf-zQ

1. Дечева М. 2013. Динамика на миграционните процеси от България към Испания в края на ХХ и началото на XXI век – В: Маева М., Захова С. Съст. „Етнография на миграциите. Българите в Средиземноморието”, Парадигма, София, с. 35 – 65

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/