“Едно семейство след така наречения “възродителен процес”Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно


Карамихова, Маргарита (2000) “Едно семейство след така наречения “възродителен процес”Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно С.


 изследване на резултатите от агресивната асимилационна политика на комунистическия режим.
  Статия
 "възродителен процес", ислям, асимилация
 Издадено
  16053
 Маргарита Карамихова

2. Ivanova, D. 2014. Memories of Everyday Life during Socialism in the Town of Rousse, Bulgaria, Volume II, American Research Center in Sofia Series, Sofia, страници – 56.

1. Маева, Мила. Миграции и мобилност на българските турци - преселници в края на ХХ и началото на ХХІ век. Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия. ИЕФЕМ-БАН.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/