Форми на централизацията и децентрализацията.


Сивков, Цветан (2015) Форми на централизацията и децентрализацията. Сб. от Национална конференция «Законът на правото или правото на закона», София, НБУ, 20 ноември 2015 г. София: НБУ, 2016, с.104-109. ISBN 978-954-535-951-4


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16051
 Цветан Сивков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/