Pacta sunt servanda и административният договор.


Сивков, Цветан (2013) Pacta sunt servanda и административният договор. В: Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади. София, 21 май 2012 г. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, с.397-404. ISBN 978-954-07-3477-4


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16049
 Цветан Сивков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/