Les Tsiganes en Bulgarie – un groupe en transition demographique. Etudes Balkaniques, 1–2, 3–14.


Карамихова, Маргарита (1997) Les Tsiganes en Bulgarie – un groupe en transition demographique. Etudes Balkaniques, 1–2, 3–14. С.


 Изследване на демографските промени при ромите в българия и културните им реакции.
  Статия
 роми, раждаемост, смъртност, вяра
 Издадено
  16048
 Маргарита Карамихова

1. Aleksandar D. Slaev, Sonia A. Hirt Informal Settlements and Public Policies in Bulgaria During the Post-Socialist Period Chapter Learning from the Slums for the Development of Emerging Cities Volume 119 of the series GeoJournal Library pp 189-200

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/