Промени в гл. 19 на ЗУТ според измененията в закона от края на 2015 г.


Сивков, Цветан (2016) Промени в гл. 19 на ЗУТ според измененията в закона от края на 2015 г. De jure, 2016, № 2, с.113-115. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16047
 Цветан Сивков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/